Beantwoord

Rekeningnummer wijzigen zonder ideal


Hoe wijzig ik mijn rekeningnummer naar mijn huidige rekening die geen ideal ondersteund?
icon

Beste antwoord door Astrid 25 July 2019, 09:52

Bekijk origineel

54 reacties

Badge +8
Hallo Aeonir,

Wat leuk om te lezen dat je actief bent op onze community!

Een rekeningnummer wijzigen bij Simpel is alleen mogelijk i.c.m. een iDEAL betaling. Je nieuwe rekeningnummer wordt gevalideerd door middel van een betaling via iDEAL van €0,01. Dit bedrag wordt met je volgende factuur verrekend.

Groet,

Youp
In andere woorden jullie hebben nu een rekeningnummer in mijn account staan dat niet meer bestaat
Reputatie 6
In andere woorden jullie hebben nu een rekeningnummer in mijn account staan dat niet meer bestaat
Dat kan wel zijn, maar in de algemene voorwaarden, algemene bepalingen staat het volgende.

2.4 Jij bent verplicht Simpel steeds tijdig te informeren over wijzigingen in de voor de Overeenkomst relevante gegevens,
zoals je adres en bankrekeninggegevens. Je bent zelf aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van het niet-tijdig of niet
juist doorgeven van de wijzigingen.
Ik heb het doorgegeven, een paar maanden geleden al, door een verhuizing heb ik toen niet de moeite genomen de oude rekening op te zeggen, dat zij het niet aan willen passen. (Willen ze kunnen het maar het is ze teveel moeite.)

Nu ik klaar ben met verhuizen heb ik de oude rekening opgezegd, en hebben zij een verkeerde rekening, wat zij hebben het nog niet aangepast en ik kan het niet zelf door hun regeltjes.

Zodra in maar het contract verloopt stap ik waarschijnlijk over naar een ander, tenzij ze de boel nu toch goed regelen.
Ik zit met hetzelfde probleem.....
Ik heb een rekening geopend bij N26 en die ondersteunt geen iDeal, dus hoe ga ik het voor elkaar krijgen dat mijn drie Simpel abonnenmenten betaald gaan worden vanaf die nieuwe rekening?

Zojuist een mailtje gestuurd naar de klantenservice met het verzoek tot wijziging. Ik ben benieuwd naar het vervolg.
Na wat extra onderzoek heb ik er alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen.
Bedrijven zijn namelijk al sinds 1-8-2014 verplicht om buitenlandse IBAN's te accepteren: https://www.dnb.nl/binaries/BuitenlandseIBAN_tcm46-314713.pdf
https://www.geldburger.nl/iban-discriminatie-probleem/
Ik heb ook N26 dus dat komt mooi uit, ga zo de linkjes even doorkijken
Mmmm...... Dan ben ik weer benieuwd naar de reactie die jij al van Simpel hebt gehad.
Ik neem aan dat je hun ook een verzoek tot wijzigen van rekeningnummer hebt gestuurd (per chat/mail/telefoon o.i.d)?

Zoals geschreven, ik heb ze vandaag een berichtje gestuurd via de website. Daar zal in de komende week wel op gereageerd worden.
Ik wil niet vooruit lopen op wat er bij mij gaat gebeuren, maar mijn huidige rekening is opgezegd en een andere rekening heb ik niet, dus linksom of rechtsom gaat het geld vanaf die nieuwe rekening komen.
Tegen mij zeggen ze dat ze eerst een incasso naar de oude rekening sturen en dat zodra dat mislukt ik die maand handmatig kan betalen.
Het antwoord van de klantenservice:

Beste Toontje,
Vervelend om te lezen dat het wijzigen van het bankrekeningnummer niet lukt.
Onze incasso's die lopen via iDEAL, het is dus niet mogelijk om een bankrekeningnummer te gebruiken bij Simpel die geen iDEAL ondersteunt. Wanneer jij als klant jouw bankrekening wilt wijzigen dient dat de gebeuren via jouw persoonlijke Mijn Simpel pagina, ik kan het bankrekeningnummer niet wijzigen. Wij vragen om een kleine bedragen van € 0,01 cent om jouw bankrekeningnummer te kunnen verifiëren.
Met vriendelijke groet,
Normiline
Simpel

Ja, ja.... incasso's die via iDEAL verlopen......
Maar dan heeft Simpel dus een probleem want binnenkort heb ik geen bankrekening meer die iDEAL ondersteunt.
Ik zie het wel gebeuren, ik heb het netjes doorgegeven. Als ze er niets mee doen is dat hun probleem.
Reputatie 6

Ja, ja.... incasso's die via iDEAL verlopen......Maar dan heeft Simpel dus een probleem want binnenkort heb ik geen bankrekening meer die iDEAL ondersteunt.
Ik zie het wel gebeuren, ik heb het netjes doorgegeven. Als ze er niets mee doen is dat hun probleem.


Misschien niet, ik vrees eerder (jij) de eindgebruiker.
Voorwaarden waar ook jij akkoord mee bent gegaan.


7. Betaling en Tarieven

7.1 Je bent voor de door jou afgenomen (Aanvullende) Diensten Gebruikskosten verschuldigd. Voor de vaststelling van het variabele deel van de Gebruikskosten is de administratie van Simpel bindend, tenzij je aantoont dat deze gegevens niet juist zijn. Het variabele deel van de Gebruikskosten wordt gefactureerd op basis van het geldende Tarievenoverzicht. De Gebruikskosten zijn verschuldigd vanaf het moment van activering van de Aansluiting als bedoeld in 4.11.

7.2 Simpel heeft het recht om het vaste periodieke deel van de Gebruikskosten die je onder deze Overeenkomst verschuldigd bent, vooruit en periodiek te factureren. Bij bijzondere omstandigheden (waaronder vermoed oneigenlijk gebruik) is Simpel gerechtigd tussentijds te factureren. De Klant zal de factuur betalen binnen de op de factuur aangegeven termijn.

7.3 Simpel is gerechtigd de kosten te incasseren voor de dienstverlening van derden voor SMS diensten, informatienummers, Contentdiensten en/of overige (mobiele) diensten die door jou zijn afgenomen. Je stemt ermee in dat deze kosten als Gebruikskosten door Simpel op haar facturen in rekening worden gebracht.

7.4 Bij het sluiten van de Overeenkomst geef je Simpel een machtiging tot betaling via automatische incasso ten laste van jouw bankrekening, tenzij er een andere wijze van betaling is overeengekomen. Je draagt zorg voor voldoende saldo op je rekening. Als het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook niet kan worden afgeschreven of het bedrag wordt gestorneerd brengt Simpel je daarvan op de hoogte, waarna jij verplicht bent om de betalingsinstructies van Simpel op te volgen. Tevens is Simpel in dat geval gerechtigd de (Aanvullende) Dienst(en) op te schorten.

7.5 Facturen worden in elektronische vorm aan jou verstrekt. Simpel stelt de factuur kosteloos beschikbaar.

7.6 Klachten over de factuur dienen binnen 30 dagen na het beschikbaar stellen daarvan aan de Klantenservice gemeld te worden. Het indienen van een klacht schort je betalingsverplichting niet op. Simpel neemt alleen schriftelijke opschortingsverzoeken in behandeling en dit slechts voor het gedeelte van de factuur dat gemotiveerd wordt betwist.

7.7 Als je ten onrechte een afgeschreven bedrag laat terugboeken of als blijkt dat afschrijving van het factuurbedrag van je bankrekening om welke reden dan ook onmogelijk is, ben je van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Simpel is vanaf dat moment gerechtigd ten hoogste de wettelijke rente in rekening te brengen. Simpel stuurt je in dat geval een aanmaning waarin je wordt verzocht het uitstaande bedrag alsnog te betalen. Doe je dat niet dan kan Simpel 14 dagen nadat je die aanmaning hebt ontvangen incassokosten in rekening brengen volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Bovendien ben je in dat geval aansprakelijk voor alle door Simpel te maken gerechtelijke kosten verband houdende met de incasso van de achterstallige betalingen en heeft Simpel het recht de (Aanvullende) Dienst op te schorten.

7.8 Simpel is gerechtigd alle uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen, waaronder de incasso van (achterstallige) betalingen, (deels) over te dragen aan een andere partij.


Ik hoop dat je begrijpt dat het duur(der) voor je kan uitpakken.
Dat ze op deze manier buitenlandse IBAN nummers weigeren valt onder IBAN discriminatie, heb in ieder geval al een mail gestuurd naar het meldpunt iban discriminatie, krijgen ze genoeg klachten dan kan de Nederlandse bank sancties opleggen.
Beste Snowboard,
Ik begrijp dat jij het juigaapje van Simpel bent.
Misschien zou je, i.p.v. simpelweg de voorwaarden, incl. alle niet relevante artikelen, te plempen, kunnen uitleggen op basis van welk artikel van de algemene voorwaarden ik een probleem zou hebben als Simpel mijn nieuwe bankrekeningnummer niet wil accepteren.

Het artikel dat hier over gaat is 7.4:
7.4 Bij het sluiten van de Overeenkomst geef je Simpel een machtiging tot betaling via automatische incasso ten laste van jouw bankrekening, tenzij er een andere wijze van betaling is overeengekomen. Je draagt zorg voor voldoende saldo op je rekening. Als het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook niet kan worden afgeschreven of het bedrag wordt gestorneerd brengt Simpel je daarvan op de hoogte, waarna jij verplicht bent om de betalingsinstructies van Simpel op te volgen. Tevens is Simpel in dat geval gerechtigd de (Aanvullende) Dienst(en) op te schorten.

Die machtiging krijgen ze van mij. Ze willen het alleen niet verwerken in hun systemen.
Er staat voldoende saldo op mijn rekening, maar dan moeten ze het er wel afhalen.

Maar, ga jij vooral door met juigen en laat discussies over zaken waar je geen verstand van hebt over aan mensen die dat wel hebben ajb.
Reputatie 6
Goed lezen is schijnbaar niet voor iedereen weggelegd.

Het gaat er niet om wat jij van mij denkt te begrijpen.

En of ik wil juichen bepaal ik zelf niet het 1 of ander voor mij onbekend juigaapje.

Je bent akkoord gegaan met de voorwaarden en je bent en blijft net als ik verantwoordelijk als gebruiker van de diensten.
Je bent een overeenkomst aangegaan met Simpel.

Ik ben jou geen uitleg verschuldigd ook al zou ik het kunnen hoef ik dat niet te doen.
Naast een juigaapje een papagaai dus want je blijft zonder verdere argumenten verkondigen dat "je als gebruiker verantwoordelijk bent". Verantwoordelijk waarvoor?

Het enige waar ik als klant verantwoordelijk ben is dat ik betaal voor de diensten die ik afneem (AV7.4) en dat ik wijzigingen doorgeef (AV2.4).
Dat doe ik.

Leg ajb uit wat ik verkeerd doe.

Ik ben jou geen uitleg verschuldigd ook al zou ik het kunnen hoef ik dat niet te doen.


Standaard antwoord voor mensen die geen goede argumenten meer hebben maar toch proberen te doen alsof ze beter zijn dan anderen.

Het is heel simpel ik heb de wijzigingen doorgegeven dus heb ik voldaan aan mijn plicht, het is het probleem van Simpel dat zij het niet willen invoeren in hun systeem waardoor zij zodra mijn abonnement verloopt een klant kwijt zijn. Wel jammer dat ik dat niet kan afkopen zodat ik er gelijk klaar mee ben.
Zozo, doe niet zo onaardig allemaal,

|Aenoir schreef:
|" Het is heel simpel ik heb de wijzigingen doorgegeven dus heb ik voldaan aan mijn plicht, "

@Aeonir, Heel stoer maar zo werkt dat niet, pas als je een bevestiging hebt gehad van het wijzigen van je rekeningnummer gaat de afspraak in, niet als je eenzijdig iets stuurt. Dus alleen het doorgeven is niet voldoende. Ik kan ook doorgeven: Ik betaal vanaf nu alleen 1 euro... telt dat ook?

Jij bent verantwoordelijk dat je je abonnement iedere maand betaald, Simpel heeft besloten dit alleen via iDeal te doen, jij bepaalt dat niet! Kunnen ze niet incasseren, dan denk ik dat je een briefje van een incassobureau kunt verwachten.. en zo in de voorwaarden van Simpel te zien hebben ze nergens voor te vrezen.
Zoals ik in een eerdere reactie al vermeld heb kan ik handmatig betalen via overboeking, dus nee een incasso bureau hoeven ze niet te sturen, op zich is handmatig betalen geen probleem, maar ik vind het vreemd dat ze perse eerst een automatische incasso proberen te sturen naar mijn oude rekening. Ze zouden hun geld veel sneller hebben als ze gelijk de rekening mailen in plaats van nadat de incasso niet werkt, dan weet ik precies welke dag de rekening betaald moet worden, onder vermelding van bijvoorbeeld mijn mobiele nummer. En kan ik een automatische overboeking vanaf mijn kant opzetten.

Zij hun geld, ik het gemak dat het automatisch gaat. Prima oplossing tot mijn abonnement verloopt, want na dit gezeur moeten ze wel een heel goed aanbod hebben wil ik nog verlengen!

En de voorwaarden van simpel mogen niet in strijd zijn met de wet... Wettelijk gezien mag je geen Europese IBAN nummers weigeren, zij hebben effectief een manier om deze te weigeren verzonnen dmv Ideal.
Beste Baco,
Ik ben met je eens dat simpelweg iets roepen en dan ervan uitgaan dat het goedkomt wat kort door de bocht is, maar dat is hier niet het geval.
En we hebben het hier niet over een eenzijdige aanpassing van de contractvoorwaarden, we hebben het over een administratieve wijziging.

Het volgende is het geval:
iDEAL is iets typisch Nederlands, iDEAL bestaat niet in het buitenland.
Zoals je hierboven kunt lezen hebben Aeonir en ik een buitenlandse (Duitse) bankrekening die geen iDEAL ondersteunt (wel automatische incasso).
Simpel wil graag dat het doorgeven van een wijziging bankrekeningnummer via iDEAL loopt, niet de automatische incasso zelf.
Het probleem is dus het doorgeven van de wijziging van het nummer, niet de betaling van de gebruikskosten op zich.

Wat Simpel hier lijkt te doen is klanten dwingen een Nederlandse rekening te houden (je kunt immers niet wijzigen naar een buitenlands nummer omdat je een wijziging alleen via iDEAL kan doorgeven) en dat is niet toegestaan.
In de eerder geposte linkjes is het volgende te lezen:
"Volgens de SEPA-verordening (EU nr. 260/12) van de Europese unie mogen betalers bij de Europese overboeking en begunstigers bij de Europese incasso niet specificeren in welke lidstaat de betaalrekening van de betaler zich bevindt."

Simpel moet dus gewoon een Duitse rekening accepteren en als dat niet via iDEAL kan worden doorgegeven moeten ze dat op een andere manier verwerken.
Simpelweg zeggen 'kan niet' is dan dus niet het juiste antwoord.

Wat Simpel nu doet is het simpelweg negeren van het probleem. Bij vragen over dit probleem blijven ze herhalen dat wijzigingen via iDEAL moet worden doorgegeven. Dit gaat dus niet en ze komen niet met een oplossing.

Maar goed, mijn oude rekening wordt per 1-9 opgedoekt, dus de eerste automatische incasso daarna zal wel foutlopen.
Gezien deze discussie en de mailtrail die ik ondertussen heb kunnen ze nooit volhouden dat ik niet heb voldaan aan mijn verplichting hun te informeren (AV2.4)

Het volgende is het geval:
iDEAL is iets typisch Nederlands, iDEAL bestaat niet in het buitenland.
Zoals je hierboven kunt lezen hebben Aeonir en ik een buitenlandse (Duitse) bankrekening die geen iDEAL ondersteunt (wel automatische incasso).
Simpel wil graag dat het doorgeven van een wijziging bankrekeningnummer via iDEAL loopt, niet de automatische incasso zelf.
Het probleem is dus het doorgeven van de wijziging van het nummer, niet de betaling van de gebruikskosten op zich.

Wat Simpel hier lijkt te doen is klanten dwingen een Nederlandse rekening te houden (je kunt immers niet wijzigen naar een buitenlands nummer omdat je een wijziging alleen via iDEAL kan doorgeven) en dat is niet toegestaan.
In de eerder geposte linkjes is het volgende te lezen:
"Volgens de SEPA-verordening (EU nr. 260/12) van de Europese unie mogen betalers bij de Europese overboeking en begunstigers bij de Europese incasso niet specificeren in welke lidstaat de betaalrekening van de betaler zich bevindt."

Simpel moet dus gewoon een Duitse rekening accepteren en als dat niet via iDEAL kan worden doorgegeven moeten ze dat op een andere manier verwerken.
Simpelweg zeggen 'kan niet' is dan dus niet het juiste antwoord.

Wat Simpel nu doet is het simpelweg negeren van het probleem. Bij vragen over dit probleem blijven ze herhalen dat wijzigingen via iDEAL moet worden doorgegeven. Dit gaat dus niet en ze komen niet met een oplossing.

Maar goed, mijn oude rekening wordt per 1-9 opgedoekt, dus de eerste automatische incasso daarna zal wel foutlopen.
Gezien deze discussie en de mailtrail die ik ondertussen heb kunnen ze nooit volhouden dat ik niet heb voldaan aan mijn verplichting hun te informeren (AV2.4)


Hai Toontje,
Dit klopt over dat iDeal deels.
Maar dit geldt niet voor Simpel, reden is dat je je abonnement alleen in Nederland mag gebruiken en daarom mogen zij alleen iDeal laten gebruiken, dit is hun goed recht, zelfde geldt voor KPN.

En je hebt het pas voldaan (AV2.4) wanneer je een bevestiging hebt ontvangen. Echter geldt dit, ongeacht hoeveel mailtjes je kunt overhandigen, niet voor jou. Simpel staat hier sterk in.
Ik heb meerdere keren bevestiging gehad dat zij weigeren het in te voeren, dit betekend dat ik aan mijn plichten voldaan heb, mocht dit tot een rechtzaak komen (hoop ik niet) sta ik toch vrij sterk met niet alleen een aantal beantwoorde e-mails (heb meerdere keren gemaild) maar ook een vrij grote hoeveelheid vergelijkbare onderwerpen op deze community, waaruit blijkt dat dit het geval is.

En hoewel het klopt dat mobiele abonnementen landgebonden zijn, zijn banken dat niet meer, en dat is de hele opzet van deze wetten dat banken internationaler worden, en weigeren een IBAN aan te nemen hindert dit, waardoor vanuit de EU sancties opgelegd kunnen worden.
Reputatie 6
Standaard antwoord voor mensen die geen goede argumenten meer hebben maar toch proberen te doen alsof ze beter zijn dan anderen.

Gelukkig ben ik niet zo, ik herken mezelf niet hierin.
.
Naast een juigaapje een papagaai dus want je blijft zonder verdere argumenten verkondigen dat "je als gebruiker verantwoordelijk bent". Verantwoordelijk waarvoor?

Helaas moet ik je teleurstellen, geen van beiden klopt.

Het enige waar ik als klant verantwoordelijk ben is dat ik betaal voor de diensten die ik afneem (AV7.4) en dat ik wijzigingen doorgeef (AV2.4).
Dat doe ik.

Leg ajb uit wat ik verkeerd doe.

Voor mij doe je niets verkeerd @Toontje en ook voor @Aeonir heb ik dezelfde denkwijze: het woordje verkeerd ben ik geen fan van.

De voorwaarden zijn er om voor beide partijen, klant en provider om duidelijk aan te geven wat je van elkaar kunt en mag verwachten. Niemand kan in de toekomst kijken, een beetje terughoudendheid en argwaan mag altijd. De tijd leert ons veel, kijk maar naar de fusies, samengaan van merknamen

Als richtlijn kan men naar mijn mening aanhouden dat het antwoord moet kloppen dat een medewerker van de provider geeft en anders dient het te worden gecorrigeerd.

Helaas mist er wat in mijn ogen op deze community wat zeker de kansen voor serviceverlening zou kunnen vergroten, maar het is niet aan anderen noch aan jullie of aan mij of Simpel dit wil (doen).7.4 Bij het sluiten van de Overeenkomst geef je Simpel een machtiging tot betaling via automatische incasso ten laste van jouw bankrekening, tenzij er een andere wijze van betaling is overeengekomen. Je draagt zorg voor voldoende saldo op je rekening. Als het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook niet kan worden afgeschreven of het bedrag wordt gestorneerd brengt Simpel je daarvan op de hoogte, waarna jij verplicht bent om de betalingsinstructies van Simpel op te volgen. Tevens is Simpel in dat geval gerechtigd de (Aanvullende) Dienst(en) op te schorten.
Beste Baco,

Ik waardeer jouw antwoord. In tegenstelling tot @Snowboard beargumenteer je jouw stelling/mening.

Over gebruik in het buitenland heeft Simpel een aparte fair-use policy: https://www.simpel.nl/files/PDF/fair-use-policy.pdf Daar kan ik mij prima in vinden.
Echter, of ik mijn abonnenment wel of niet in het buitenland gebruik of mag gebruiken staat los van de wijze van betalen.
Ik woon in NL, gebruik mijn telefoon voor 99% in NL (hetzelfde geldt voor mijn vrouw en dochter voor wie ik de Simpel abbo's ook betaal), maar ik heb toevallig een Duitse bankrekening.

Als Simpel het gebruik van een bankrekening met iDEAL (dus NL-rekening) zou willen afdwingen/verplichten zou het in de AV staan. En daar staat het niet in omdat ze het niet mogen verplichten (zie eerder geposte links).

Maar, we gaan het zien. Het is een onomkeerbaar proces nu want mijn NL-rekening is opgezegd en wordt binnenkort opgeheven.

[edit]Ik zie dat @Snowboard ook net gereageerd heeft:
Die Europeese regels, die zeggen dat het niet meer uitmaakt in welk (SEPA) land je jouw rekening hebt bestaan sinds Q3-2014. dat is dus niet in de toekomst kijken, maar 5 jaar terug.

En ja, ik zal de betaalinstructies van Simpel opvolgen als ze niet automatisch kunnen incasseren. Als die instructie maar niet is dat ik met iDEAL moet betalen want dat kan ik dan niet.
[/edit]
Ik heb meerdere keren bevestiging gehad dat zij weigeren het in te voeren, dit betekend dat ik aan mijn plichten voldaan heb, mocht dit tot een rechtzaak komen (hoop ik niet) sta ik toch vrij sterk met niet alleen een aantal beantwoorde e-mails (heb meerdere keren gemaild) maar ook een vrij grote hoeveelheid vergelijkbare onderwerpen op deze community, waaruit blijkt dat dit het geval is.

En hoewel het klopt dat mobiele abonnementen landgebonden zijn, zijn banken dat niet meer, en dat is de hele opzet van deze wetten dat banken internationaler worden, en weigeren een IBAN aan te nemen hindert dit, waardoor vanuit de EU sancties opgelegd kunnen worden.


Ah ik mail ze 20 keer dat ik een euro ga betalen ipv 20 per maand... En als ze mij mailen, dat dat niet kan... en dit weigeren te doen sta ik ook sterk.. Sorry maar dat klopt totaal niet, En de rechter zal je ongelijk geven.. dat meen ik.. laat je eerst voorlichten. want Simpel en ieder ander bedrijf heeft wel degelijk het recht om de betaalmiddel te bepalen. Het is niet an hen als Duitsland geen iDeal heeft. want daar gaan ze het op spelen... EU regels of niet, DLND heeft geen iDeal.. dus.. neem dan een bank dat wel iDeal heeft.

Succes!
@Baco
Je wijkt nu van het onderwerp af want iDEAL is niet nodig voor de betaling.
Simpel gebruikt iDEAL alleen voor het verifieren van het nieuwe rekeningnummer. Nadat het nieuwe nummer geverifieerd is worden er normale SEPA-incasso's gedaan die ook van deze Duitse rekeningen kunnen (net als van alle andere rekeningen in SEPA-landen).

Het is dus puur de onwil om handmatig een rekeningnummer te wijzigen. Niet meer, niet minder.

Reageer